Trade

Spółka JMK-Services sp. z o.o. zajmuje się działalnością handlową kojarzącą partnerów zainteresowanych eksportem towarów z Polski i innych krajów Europy Środkowej i Wschodniej na rynki Afryki i Azji. Specjalizuje się w handlu wyrobami chemicznymi i spożywczymi (w szczególności drobiem i wieprzowiną) również z uwzględnieniem wymogów halal.

Spółka JMK Services sp. z o.o. specjalizuje się również w wyliczaniu śladu węglowego do obliczeń emisji gazów cieplarnianych w reżimie ETS oraz r weryfikacją i audytem raportów związanych z CBAM. Międzynarodowe doświadczenie pracowników spółki pozwala w tym względzie uwzględniać specyfiki raportowania śladu węglowego różnych krajów eksportujących do Unii Europejskiej, co wpływa na szybkie, tanie i rzetelne raportowanie i monitorowanie śladu węglowego według unijnych regulacji.

JMK-Services sp. z o.o. is engaged in trade activities associating partners interested in exporting goods from Poland and other Central and Eastern European countries to African and Asian markets. It specializes in trading in chemical and food products (especially poultry and pork) also taking into account halal requirements.

JMK Services sp. z o.o. also specializes in calculating the carbon footprint for the calculation of greenhouse gas emissions under the ETS regime, as well as verification and auditing of CBAM-related reports. The international experience of the company’s employees allows in this regard to take into account the specifics of carbon footprint reporting of various countries exporting to the European Union, which influences fast, low-cost and reliable carbon footprint reporting and monitoring according to EU regulations.

Skontaktuj się z nami już dziś, aby dowiedzieć się, jak możemy pomóc Twojej firmie dostosować się do nowych regulacji i zyskać przewagę konkurencyjną na rynku europejskim.